Tag: Layer to JPG

แปลง layer ใน photoshop เป็นไฟล์รูปภาพ

การแปลง Layer ให้เป็นไฟล์รูปภาพใน Photoshop

ในโปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) เราสามารถที่จะจัดเก็บรูปภาพหลายๆ ภาพในไฟล์เดียวกัน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบเป็นชั้นๆ หรือที่เราเรียกกันว่าเลเยอร์ (Layer) ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจัดการรูปภาพในแต่ละเลเยอร์ได้อย่างอิสระ

อ่านต่อ แปลง layer ใน photoshop เป็นไฟล์รูปภาพ

แชร์บทความ

Shares