02 Jun

วิธีทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเอง

ให้คอมฯ ทำงานเอง

วิธีทำให้คอมฯทำงานเองด้วยโปรแกรม Automatic Mouse and Keyboard
เชือหรือไม่ครับว่างานบางงานหรือบางโปรแกรมเราสามารถให้คอมพิวเตอร์ทำงานเองได้ โดยการบันทึกการทำงานของเมาส์และคีย์บอร์ด ด้วยโปรแกรม Automatic Mouse and Keyboard แล้วนำแอคชั่นที่ได้บันทึกไว้มาทำการเล่นซ้ำเพื่อให้จัดการงานที่เหลือทั้งหมด 

Read More

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0