11 Oct

การอิมพอร์ตข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Photoshop

CSV to PSD

ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการนำเข้า (Import) ข้อมูลจากไฟล์ CSV ที่สามารถสร้างและบันทึกได้จากไฟล์โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) เพื่อนำมาใช้งานในโปรแกรมโฟโต้ชอฟ (Adobe Photoshop) ในโดยปกติแล้วการนำเข้าข้อความในโปรแกรม Photoshop สามารถทำได้โดยก๊อปปี้หรือไม่ก็พิมพ์เอา ในกรณีที่เรามีข้อมูลหรือข้อความจำนวนมากถ้าสามารถนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นได้โดยตรงก็จะสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะ

Read More

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0