Tag: แปลงไฟล์เป็น PDF

บันทึกไฟล์ JPG หรือ PDF จากทุกโปรแกรมด้วย PDFCreator

แปลงไฟล์เป็น JPG หรือ PDF

โดยปกติแล้วโปรแกรมแต่ละชนิดนั้นสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ของตัวเองได้เท่านั้น การที่จะแปลงให้เป็นข้อมูลประเภทรูปภาพ (JPG) หรือ PDF ที่สามารถส่งต่อให้กันได้นั้นสามารถทำได้แต่จะมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นถ้าต้องการบันทึกไฟล์เอกสารจากโปรแกรม Ms Word เป็นไฟล์รูปภาพ (JPG) เราอาจจำเป็นต้องบันทึกให้เป็นไฟล์ PDF และนำไฟล์ PDF ที่ได้ไปเปิดในโปรแกรม Photoshop เพื่อที่จะบันทึกเป็นไฟล์ JPG อีกที

อ่านต่อ บันทึกไฟล์ JPG หรือ PDF จากทุกโปรแกรมด้วย PDFCreator

แชร์บทความ

Shares