การอิมพอร์ตข้อมูลมาใช้ในโปรแกรม Illustrator

CSV to Ai

หลายๆ ครั้งเราจำเป็นต้องนำข้อมูลหรือข้อความจำนวนมากมาใช้ในโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)ซึ้งเป็นโปรแกรมใช้สำหรับสร้างงานด้านกราฟฟิค โดยปกติวีธีการจะนำข้อมูลเหล่านนั้นมาใช้เราสามารถทำได้โดยการทำสำเนาข้อความแล้วก็นำมาวางในโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์ หรือไม่ก็ใช้วิธีการพิมพ์เอา

อ่านต่อ การอิมพอร์ตข้อมูลมาใช้ในโปรแกรม Illustrator

แชร์บทความ

Shares