แปลง layer ใน photoshop เป็นไฟล์รูปภาพ

ในโปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) เราสามารถที่จะจัดเก็บรูปภาพหลายๆ ภาพในไฟล์เดียวกัน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบเป็นชั้นๆ หรือที่เราเรียกกันว่าเลเยอร์ (Layer) ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจัดการรูปภาพในแต่ละเลเยอร์ได้อย่างอิสระ

การแปลง Layer ให้เป็นไฟล์รูปภาพใน Photoshop
การแปลง Layer ให้เป็นไฟล์รูปภาพใน Photoshop

หากไฟล์ของเรามีเลเยอร์จำนวนมาก และเราจำเป็นที่จะบันทึกแต่ละเลเยอร์ให้เป็นไฟล์รูปภาพอื่นๆ หรือต้องการที่จะแยกแต่ละเลเยอร์ให้เป็นไฟล์ เราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งส่งออกเลเยอร์ (Export) ใน Photoshop ดังนี้

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วให้คลิกที่เมนู File – Export – Layers to files

แปลง Layer เป็นไฟล์ใน Photoshop
แปลง Layer เป็นไฟล์ใน Photoshop

จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมาให้เรากำหนดค่าต่างๆ ดังนี้
1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการจักเก็บไฟล์
2. กำหนด Prefix ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้แสดงหน้าชื่อเลเยอร์ ซึ่งแต่ละไฟล์จะมีรูปแบบชื่อ Prefix_เลข4หลัก_ชื่อเลอยร์
3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ BMP JPEG PDF PSD TIFF และ PNG
4. กำหนดระดับคุณภาพไฟล์ (เฉพาะรูปแบบไฟล์ JPEG)
5. คลิกที่ปุ่ม Run เพื่ิอเริ่มการแปลง

บันทึก Layer เป็นไฟล์ใน Photoshop
บันทึก Layer เป็นไฟล์ใน Photoshop

รอให้โปรแกรมทำการแปลงและบันทึกไฟล์สักพักจะมีกล่องข้อความปรากฎขึ้นมาแจ้วว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อไปเปิดโฟล์เดอร์ที่ได้กำนดไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามีไฟล์ที่ถูกแปลงเรียบร้อยแล้ว

Export Layer to file in Photoshop
Export Layer to file in Photoshop

แชร์บทความ

Shares
Download Graphic File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *