การอิมพอร์ตข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน CorelDraw

โปรแกรมคอเรลดรอว์ (CorelDraw) เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมด้านงานกราฟฟิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจบัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิคได้หลากหลายไม่แพ้โปรแกรม Illustrator และในปัจจุบันเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากโปรแกรมคนละเภทงานนำมาใช้ด้วยกันได้ อย่างเช่นในบทความนี้เราจะมาดูวิธีนำเข้าข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน CorelDraw

เริ่มจากการเตรียมข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ CorelDraw โดยใช้โปรแกรม Excel โดยให้ข้อมูลประเภทเดียวกันอยู่ในคอลัมพ์เดียว จากนั้นให้ทำการบันทึกจัดเก็บเป็นไฟล์นามสกุล CSV โดยคลิกที่เมนู Save – Save as ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการและตรง File Type ให้เราเลือกเป็น CSV

เตรียมไฟล์ CSV ในโปรแกรม Excel
เตรียมไฟล์ CSV ในโปรแกรม Excel

จากนั้นให้เรามาเตรียมไฟล์งานใน CorelDraw เพื่อไว้สำหรับรองรับข้อมูลจากไฟล์ที่ได้เตรียมไว้ เสร็จแล้วให้เราเริ่มการนำเข้าข้อมูลโดยคลิกที่เมนู File – Print Merge – Creat/load Print Merge แล้วเลือก Import text from file….. จากนั้นให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Next – Next – Next – Finish แล้วจะเห็นว่ามีหน้าต่าง Print Merge ปากฎขึ้นมา

Import Excel มาใช้ใน CorelDraw
Import Excel มาใช้ใน CorelDraw

จากนั้นให้เรา Field ข้อมูลของทุกคอลัมพ์โดยคลิกเลือก Field ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Insert Print Merge Field และทำซ้ำจนครบทุก Field จากนั้นให้เราทำการจัดรูปแบบข้อความทั้ง สี ขนาด หรือรูปแบบฟ้อนต์ต่างๆ ที่ต้องการให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม Merge to New Document จากนั้นจะเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำเข้ามาแสดงแล้ว โดยจะแยกข้อมูลแต่ละแถวให้อยู่ในแต่ละหน้า ซึ่งเราสามารถเรียกได้โดยคลิกที่แท๊บหน้านั้น ๆ

นำเข้าข้อมูลใน Excel มาใช้ใน CorelDraw
นำเข้าข้อมูลใน Excel มาใช้ใน CorelDraw

หากเราต้องการที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการแแปลงให้มาอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อที่จะทำการสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF สามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนู File – Print ตรง Printer ในที่นี้ผมได้เลือกเป็น Adobe PDF เพื่อที่จะบันทึกเป็นไฟล์ PDF จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Print Preview มุมล่างซ้าย จะมีหน้าต่าง Preview ปรากฎขึ้นมา ในแท๊บเมนูด้านซ้ายให้เราคลิกที่เมนูที่สองเพื่อเลือกรูปแบบการจัดเรียงที่ต้องการแล้วคลิกที่เมนู File – Print แล้วใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ

รวมข้อมูลให้อยู่ในแผ่นเดียวกันและบันทึกเป็นไฟล์ PDF
รวมข้อมูลให้อยู่ในแผ่นเดียวกันและบันทึกเป็นไฟล์ PDF

ในกรณีถ้าเรามีข้อมูลไม่มากนัก เราอาจจะใช้วิธีการพิมพ์เอาหรือว่าคัดลอกแล้วนำมาวางใน CorelDraw ได้ แต่ถ้าหากข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก การนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะ

แชร์บทความ

Shares
Download Graphic File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *