ติดต่อเรา

หากมีคำแนะนำหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ กรุณาติดค่อเราได้ที่
Email: v i s o o t s a @จีเมล.คอม
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Ezcomtips-1108689662660820
Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCWr9SzUIow8kdL3Vxh7DBng
IG: https://www.instagram.com/ezcomtips/

แชร์บทความ

Shares